Pomoc

Jaką wersję programu wybrać?

Porównanie wersji programu

Wszystkie wersje programu Agencja3000 zostały opisane w dziale O programie.

Program można pobrać z działu Pobieranie, gdzie dostępne są wersje na dwa systemy operacyjne (Windows, Linux).

Jeśli posiadasz system Linux to pobierz jedną ze spakowanych wersji, w zależności od wersji systemu. Po rozpakowaniu program jest gotowy do pracy. W przypadku systemu Windows można pobrać nie tylko wersję spakowaną, ale również instalator dla wersji 32 bit. Jeśli posiadasz system 64 bit to pobierz wersję spakowaną.

Cennik

Cennik programu można znaleźć w dziale Cennik.

Instalacja programu Agencja3000

Minimalne wymagania programu

Minimalne wymagania programu zostały opisane w dziale Pobieranie. Opis minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych znajduje się w tym dziale po prawej stronie, na zielonym tle.

Instalacja programu Agencja3000 w systemie Windows

W systemie Windows istnieje możliwość skorzystania z wersji spakowanej, którą należy rozpakować w dowolnym katalogu. Program po rozpakowaniu jest gotowy do pracy. Aplikacja jest włączana poprzez uruchomienie pliku, odpowiednio: Agencja3000Light.exe dla wersji Light, Agencja3000Standard.exe dla wersji Standard i Agencja3000Professional.exe dla wersji Professional.

W przypadku pobranej wersji instalacyjnej wykonujemy następujące kroki:

 1. Należy uruchomić odpowiednio Agencja3000LightInstall.exe dla wersji Light, Agencja3000StandardInstall.exe dla wersji Standard i Agencja3000ProfessionalInstall.exe dla wersji Professional.
 2. Jeśli system lub firewall wyświetlą komunikat to należy go potwierdzić.
 3. Należy postępować zgodnie z zaleceniami instalatora.
 4. Po zakończonej instalacji można automatycznie uruchomić program lub zrezygnować z tego kroku poprzez odznaczenie opcji w ostatnim kroku instalacji. Uruchom program Agencja3000 Light/Standard/Professional w celu uruchomienia programu później.

Instalacja programu Agencja3000 w systemie Linux

W systemie Linux należy rozpakować pobraną ze strony wersję spakowaną. Program jest gotowy do pracy. W celu uruchomienia programu należy uruchomić odpowiednio Agencja3000Light dla wersji Light, Agencja3000Standard dla wersji Standard i Agencja3000Professional dla wersji Professional.

Instalacja Javy w systemie Windows

W celu zainstalowania Javy w systemie Windows należy przejść na stronę java.com.

 1. Klikamy w link zatytułowany Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java.
 2. Wybieramy wersję w zależności od systemu i trybu instalacji - offline lub online - online zalecany się w przypadku szybkiego łącza, offline z kolei wymaga ajpierw pobrania większego pliku instalacyjnego i uruchomienie instalacji po ściągnięciu takiego pliku.

Instalacja Javy w systemie Linux

W systemie Linux można skorzystać z repozytoriów plików. W ten sposób instaluje się Oracle Java. Nie zalecamy korzystać z OpenJDK.

Aktualizacja programu Agencja3000

Aktualizacje automatyczne

Sposób aktualizowania programu za pomocą aktualizacji automatycznych został opisany w instrukcji programu, która znajduje się zarówno w programie (menu Pomoc / Tematy pomocy lub skrót klawiszowy F1) jak i na stronie programu w dziale Pobieranie - po wejściu do tego działu linku do instrukcji należy szukać po prawie stronie, na białym tle zatytułowanym Dodatkowe linki.

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista/7/8/10

Aby program wykrył automatyczne aktualizacje w systemach Microsoft Windows Vista/7/8/10, należy uruchomić go z uprawnieniami konta administratora (to samo dotyczy instalowania programu od nowa za pomocą pobranego instalatora). W tym celu należy kliknąć na ikonie gencja3000 prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Uruchom jako administrator. Logowanie do programu następuje po potwierdzeniu komunikatu o niezgodności serwera. Następne kroki należy wykonywać zgodnie ze wskazówki instalatora. Nowa wersja będzie widoczna po ponownym uruchomieniu programu.

Problemy związane z instalacją programu

Ustawianie zmiennej środowiskowej w Windows 7

Instrukcja ustawienia zmiennej środowiskowej w Windows 7 znajduje się pod adresem www.java.com/pl/download/help/path.xml.

W skrócie postępujemy następująco:

 1. Instalujemy Java (jeżeli jej jeszcze nie ma).
 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer, wybieramy Właściwości / Zaawansowane / Zmienne środowiskowe.
 3. Szukamy zmienną PATH i klikamy edytuj.
 4. Kopiujemy zawartość tej zmiennej do jakiegoś pliku (dla backup'u).
 5. Szukamy ścieżki do Javy, np. (Dysk C) / (Program Files albo Pliki Programów) / Java / jre / bin
 6. Kopiujemy tą ścieżkę (klikając np. na górny pasek, w którym jest pokazywana ścieżka).
 7. Wracamy do zmiennej środowiskowej PATH, ustawiamy kursor na końcu pola, w którym jest wpisana zawartość, wpisujemy średnik ; oraz skopiowaną ścieżkę do Javy.
 8. Zatwierdzamy okna klikając OK / OK / OK / OK / OK
 9. Otwieramy Start / Uruchom a następnie wpisujemy cmd i klikamy Enter.
 10. W otwartym oknie wpisujemy polecenie:
  java -version
 11. Jeśli w odpowiedzi dostaniemy wersję Javy to przechodzimy do następnego punktu, w innym przypadku zaczynamy od nowa.
 12. Uruchomiamy program Agencja3000. Gdy dostajemy błąd to przechodzimy do następnego punktu, w innym przypadku program powinien już działać bez problemowo.
 13. W przypadku dalszych błędów trzeba sprawdzić zgodność wersji Java oraz programu Agencja3000 (dwa programy powinny mieć albo 32 bitowe wersję albo 64).

Ustawianie zmiennej środowiskowej w Windows 8

Instrukcja dla Windows 8 jest podobna jak dla Windows 7. Jedyna różnica to właściwości systemu i cmd, które uruchamiają się w inny sposób niż w Windows 7.

Aby dokonać zmiany zmiennej środowiskowej w systemie Windows 8, należy postępować wg poniższej instrukcji:

 1. Otworzyć panel sterowania.
 2. Wejść w System i Zabezpieczenia.
 3. Wybrać z listy System.
 4. W menu po lewej stronie, w górnej części należy wybrać opcję Zaawansowane ustawienia systemu.
 5. W nowo otwartym oknie Właściwości Systemu należy wejść w kartę Zaawansowane.
 6. W części Uruchamianie i odzyskiwanie wybrać Zmienne środowiskowe....
 7. Należy wybrać Edytuj....
 8. W otwartym oknie dotyczącym wybranej wartości należy dokonać edycji w nazwie lub wartości zmiennej i zatwierdzić zmiany wciskając OK.
 9. W oknie Właściwości Systemu zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK.

Program wyłącza się zaraz po zalogowaniu

Jeśli program wyłącza się zaraz po zalogowaniu to należy sprawdzić firewall, który może blokować pracę programu. Program bardzo często łączy się z serwerem www.agencja3000.com na porcie 8080. Niektóre zapory filtrują te połączenia uniemożliwiając pracę programu. W takim wypadku zalecamy skonfigurowanie firewalla po przez ustawienie programu Agencja3000 jako zaufana aplikacja.

Czy inne programy mają wpływ na pracę programu Agencja3000?

Program Agencja3000 dosyć często łączy się z serwerem www.agencja3000.com oraz wykonuje operacje na dużej grupie ofert. Na wpływ programu ma całe otoczenie, począwszy od sprzętowej konfiguracji komputera, poprzez uruchomione w danym momencie programy po jakość łącza internetowego.

Im więcej uruchomionych programów tym mniej pamięci RAM pozostaje na potrzeby programu Agencja3000. Im słabsze lub bardziej obciążone łącze, tym oferty oraz zdjęcia pobierane są wolniej. W przypadku problemów z łączem internetowym mogą wystąpić problemy z działaniem programu.

Diagnostyka

Sprawdzanie wersji programu Agencja3000

Wersja programu składa się z trzech liczb rozdzielonych kropką, np. 2.0.1, 2.1.0.

Wersję wykorzystywanego programu Agencja3000 można sprawdzić na dwa sposoby:

Sprawdzanie wersji Javy

Wersję Javy sprawdza się wywołując polecenie java -version. W systemie Windows należy otworzyć wiersz linii poleceń (start/uruchom/cmd), wpisać polecenie i kliknąć przycisk Enter.

Sprawdzanie parametrów łącza

Najprościej parametru łącza można sprawdzić wykorzystując jeden z wielu serwisów testujących łącza:

Istotne podczas testu jest określenie prędkości pobierania (download), prędkości wysyłania (upload) i ping.

Pobieranie logów programu w systemie Windows

Logi programu w systemie Windows 7 domyślnie znajdują się w katalogu C:\Users\USER\.agencja3000\.metadata, gdzie zapisywane są ukryte pliki bez nazwy .log.

Pobieranie logów programu w systemie Linux

Logi programu w systemie Linux domyślnie znajdują się w katalogu /home/USER/.agencja3000/.metadata, gdzie zapisywane są ukryte pliki bez nazwy .log.

Korzystanie z programu

Nie mogę się zalogować do programu (kroki co należy wykonać)

Jeśli nie można zalogować się do programu to należy:

Przyczyną błędnego logowania najczęściej jest:

Jeśli problem będzie się powtarzał to zachęcamy do kontaktu z opiekunem handlowym, który będzie w stanie udzielić dodatkowych informacji a także przekazać sprawę do działu Help Desk.

Jak zmienić hasło do programu?

Ze względów bezpieczeństwa program Agencja3000 nie udostępnia starego hasła a jedynie możliwość wygenerowania nowego po odpowiedniej weryfikacji agenta. Nowe hasło można wygenerować tutaj.

Czyszczenie cache'u w programie

Istnieją dwa sposoby na wyczyszczenie lokalnego cache'u:

Nie widać opisów ofert w programie

Jeśli nie widać opisów ofert w programie to należy sprawdzić język systemu operacyjnego. Agencja3000 w tej chwili wspiera jedynie język polski. Jeśli język jest inny niż polski to można wykonać następujące czynności:

 1. wyłączamy program Agencja3000
 2. wchodzimy do katalogu z zainstalowanym programem
 3. edytujemy plik Agencja3000Professional.ini (podobne istnieją dla wersji Standard i Light)
 4. na końcu dopisujemy w osobnych liniach i zostawiamy pustą linię na końcu
  -Duser.language=pl
  -Duser.region=PL
 5. uruchamiamy ponownie program Agencja3000

Problem z cenami w anglojęzycznej wersji programu. Cena z automatu zmienia się na 1 zł.

W celu usunięcia problemu należy zmienić ustawienia regionalne systemu na polskie (wyświetlanie liczb i cen) oraz wykonać następujące czynności:

 1. wyłączamy program Agencja3000
 2. wchodzimy do katalogu z zainstalowanym programem
 3. edytujemy plik Agencja3000Professional.ini (podobne istnieją dla wersji Standard i Light)
 4. na końcu dopisujemy w osobnych liniach i zostawiamy pustą linię na końcu
  -Duser.language=pl
  -Duser.region=PL
 5. uruchamiamy ponownie program Agencja3000

Nie działa wysyłanie wiadomości za pomocą klienta SMTP i poczty Google

Google blokuje wybrane klienty SMTP. Najprostsze rozwiązanie to dopuszczenie połączenia z innych programów w profilu Google. Szczegółowe informacje tutaj.

W duzym skrócie, logujemy się za pomocą przeglądarki internetwej do Poczty Google, wybieramy dział moje konto, następnie logowanie i bezpieczeństwo i w sekcji Połączone aplikacje i witryny należy zaznaczyć (aktywować) opcję Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje: WŁĄCZONE.

Eksport ofert

Specyfikacja formatu Agencja3000

Szczegółowe informacje na temat eksportów opisane są w dziale Eksport, gdzie znajduje się lista partnerów oraz specyfikacja formatu.

Informacje dla biur korzystających z programu Agencja3000

Eksporty na portale nieruchomościowe

W celu uruchomienia eksportów na jeden z wymienionych na stronie portali prosimy o kontakt z działem handlowym.

Aby eksporty mogły działać, muszą Państwo posiadać konto w danym portalu oraz uzyskać dane potrzebne do stworzenia konta eksportowego (adres serwera FTP, login, hasło).

Eksporty na stronę internetową biura

Jeśli chcieliby Państwo udostępniać oferty z programu Agencja3000 na swojej stronie internetowej, to będą Państwo musieli (lub firma, która tworzy stronę) przygotować konto na serwerze FTP na przesyłane pliki ZIP, oraz tak dostosować stronę, aby odczytywała dane ofert z przesłanego pliku i zapamiętywała w swojej lokalnej bazie danych.

Informacje dla portali zainteresowanych przyjmowaniem ofert z programu Agencja3000

Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi portalami. Program Agencja3000 daje możliwość eksportowania ofert na dużą grupę portali i nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta liczba się stale powiększała. Nowe serwisy nie muszą w tym celu podpisywać z nami umowy o współpracę.

Jakie oferty eksportujemy?

Eksportujemy oferty osobno na każde biuro nieruchomości, które korzysta z programu Agencja3000. Takie biuro nieruchomości powinno posiadać konto w Państwa serwsie. Dane wysyłane są na dwa sposoby:

Jak uruchomić eksporty na nowy portal?

Przy uruchamianiu eksportów na nowy portal preferujemy następującą ścieżkę postępowania:

 1. biuro nieruchomości podejmuje z Państwem współpracę, posiada program Agencja3000 i chce z niego dokonywać eksportów na Państwa portal,
 2. biuro przekazuje Państwu informację o takim zapotrzebowaniu,
 3. w następstwie otrzymuje dane do utworzenia konta eksportowego (celem przesyłania plików z ofertami):
  • adres serwera FTP,
  • login,
  • hasło
  • i dodatkowo, jeśli wymagane:
   • format eksportu, np. Domy.pl, Gratka
   • częstotliwość eksportów,
   • nazwę katalogu docelowego,
 4. takie dane biuro nieruchomości przesyła nam (ignorujemy bezpośrednie prośby z portali, nawet z kopią do klienta, chcemy być w 100% pewni świadomości faktu po stronie klienta),
 5. my dodajemy klientowi kolejne konto eksportowe do programu, w zależności od posiadanego limitu kont eksportowych, klient może je potem edytować (zmiana hasła, itp).

Domyślny format eksportów

Domyślnym formatem eksportów w jakim wysyłamy pliki eksportowe, jest format Agencja3000 (oparty na fomarcie Domy.pl). Specyfikacja formatu dostępna jest do wglądu, gdzie oprócz opisu pliku XML znajdują się przykładowe eksporty do testów.

W przypadku braku informacji o formacie, wysyłamy dane w formacie Agencja3000.

Wspierane formaty eksportów

Aktualnie wspieramy eksporty przesyłane jako archiwa wysyłane na konta FTP. Uruchomienie eksportów w jednym ze znanych nam formatów odbywa się na podstawie procedury opisanej wyżej. Istnieje oczywiście możliwość wysyłania w zupełnie nowym formacie, ale wymaga to dodatkowych ustaleń z nami.

Lista partnerów

Aktualną listę portali z jakimi współpracujemy w zakresie eksportu ofert publikujemy w dziale Eksport.

Oczekujemy na zwrotną informację o naszym programie na Państwa stronie. Dodatkowe informacje można zawsze uzyskać kontaktując się z nami.

Podwójna informacja o ofercie w pliku XML

W przesyłanych przez nas plikach jedna oferta możne występować wielokrotnie. Dzieje się tak, ponieważ oferty mogą należeć do kilku działów jednocześnie (np. dom, działka, komercyjne) a także posiadać informacje o wynajmie i sprzedaży. Jeśli oferta mieszkania jest jednocześnie na wynajem i sprzedaż to zostanie wysłana w dwóch osobnych działach, gdyby nie była na sprzedaż to w dziale sprzedaży zostanie dodana informacja o usunięciu tej transakcji, analogicznie jeśli oferta nie jest na wynajem to zostaje wysłana tylko w dziale sprzedaży a w dziale wynajmu wysyłana jest informacja o usunięciu oferty (jest to usunięcie wyłącznie z działu wynajem, w zależności od implementacji serwisu może to być odznaczenie transakcji wynajmu bądź usunięcie całego rekordu).

Czy pełny eksport powinien usuwać wszystkie oferty agencji?

Pełny eksport zawiera zawsze wszystkie oferty danej agencji. Na własnej stronie WWW lub w portalu po otrzymaniu takiego eksportu należy usunąć wszystkie te oferty i zdjęcia, które nie znajdują się w przesłanym eksporcie.

Czy różnicowy eksport zawiera zmienione oferty i zdjęcia?

Eksporty różnicowe zawierają zmienione oferty a dla każdej zmienionej oferty przesyłany jest komplet istniejących zdjęć. To oznacza, że zdjęcia, które istnieją na portalu, a nie zostały wysłane w eksporcie, należy usunąć.

Uzyskiwanie dalszej pomocy

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu dostępna jest w dwóch miejscach.

Zgłaszanie błędów i sugestii z programu

Wszelkie sugestie związane z programem bądź błędy mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio lub za pomocą programu. W programie należy wybrać menu Agencja3000 / Zgłoś błąd lub sugestię. Zachęcamy do zgłaszania problemów za pomocą programu, bo w takim wypadku otrzymują Państwo numer sprawy, na który można się powołać podczas kontaktu z opiekunem handlowym bądź działem Help Desk.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Pomoc techniczną można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio. W dziale Kontakt dostępne są aktualne numery telefonów oraz adresy email.

Instalacja pomocy zdalnej w systemie Windows

W niektórych przypadkach nasz dział Help Desk może połączyć się z Państwem zdalnie. Aby połączenie zdalne mogło zadziałać muszą być spełnione trzy warunki:

Wykonywanie obrazów ekranu (print screen) w systemach Windows

 1. Wciskamy przycisk na klawiaturze PrtScn.
 2. Uruchamiamy dowolny edytor graficzny, w systemie Windows może to być Paint (menu Start / Programy / Akcesoria / Paint).
 3. W programie Paint wybieramy menu Edycja / Wklej. Ewentualny komunikat o treści Obraz w Schowku jest większy niż mapa bitowa. Czy chcesz powiększyć mapę bitową? potwierdzamy przyciskiem Tak.
 4. Po pojawieniu się obrazu należy go zapisać wybierając menu Plik / Zapisz jako....
 5. Wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać plik.
 6. Wpisujemy dowolną nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
 7. Wybieramy format pliku w polu Zapisz jako typ: JPEG (*.jpg;*.jpeg).
 8. Naciskamy przycisk Zapisz.
 9. Zamykamy program Paint.