Kontakt

Katarzyna Ben
katarzyna.ben@agencja3000.com
tel. 513 652 915

Pomoc techniczna

Biuro Obsługi Klienta
bok@grupamelog.com
tel. (22) 541 72 11

Aby się z nami skontaktować wypełnij formularz

Real Estate Software Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36 lok. 341
02-532 Warszawa

Kontakt w dni robocze: 9:00 - 17:00
tel. (22) 848 40 65
fax (22) 848 35 17

www.melog.com
info@agencja3000.com

Real Estate Software Sp. z o.o. Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292704. Kapitał zakładowy w wysokości 270.000 zł.