O programie

Agencja3000Agencja3000 - najnowszy produkt informatyczny firmy Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. - to nowoczesny, zintegrowany system wspomagający pracę zarówno małego – jedno lub kilkuosobowego, jak i dużego wielooddziałowego biura obrotu nieruchomościami. Zaprojektowany wspólnie przez doświadczonych programistów i specjalistów z zakresu obrotu nieruchomościami odpowiada aktualnym potrzebom rynku.

Zastosowane w systemie Agencja3000 nowoczesne rozwiązania techniczne, szybkość działania i niezawodność czynią z niego niezastąpione narzędzie w codziennej pracy profesjonalnego pośrednika.

Wybrane funkcje i zalety

Możliwość pracy z dowolnego miejsca

Aby pracować na programie wystarczy jedynie dostęp do Internetu i zainstalowany program Agencja3000 na komputerze (np. na laptopie). Dzięki tej opcji, pośrednik, logując się poza swoim biurem, ma możliwość wglądu do bazy danych, może edytować i wprowadzać zmiany w ofertach oraz raportować na bieżąco swoją pracę. Wszystkie zmiany wprowadzane on-line są natychmiast widoczne w systemie i nie różnią się niczym od zmian wprowadzanych na miejscu - w biurze. Analogicznie w przypadku agencji wielooddziałowej wszystkie zmiany są natychmiast widoczne we wszystkich filiach bez konieczności synchronizacji danych. Jednocześnie, system zapewnia pełne bezpieczeństwo danych poprzez zastosowanie kontroli dostępu i zaawansowanego monitoringu działań użytkowników.

Szybkość działania i praca off-line

Aby zapewnić jak najszybsze wykonywanie operacji przez system a jednocześnie umożliwić dostęp do danych w razie braku połączenia z Internetem, podstawowe informacje są również przechowywane w pamięci podręcznej komputera użytkownika.

Automatyczny eksport i import ofert

Aby umożliwić użytkownikom pełne wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działań marketingowych system Agencja3000 wyposażony jest w funkcję automatycznego eksportu ofert na stronę internetową biura, do serwisów Grupy Morizon-Gratka oraz do innych portali nieruchomościowych. Ponadto system umożliwia automatyczny import nowych ofert prywatnych z serwisu Oferty.net lub od innych współpracujących agencji (możliwość współpracy w sieci).

Niespotykana łatwość obsługi programu

Nawet najlepszy program nie będzie się cieszył uznaniem użytkowników jeżeli korzystanie z niego będzie zbyt skomplikowane. Aby zapewnić pełną wygodę korzystania z systemu Agencja3000 zaprojektowaliśmy przejrzysty układ prezentacji danych i informacji na ekranie oraz intuicyjny, łatwy w użyciu system nawigacji.

Zarządzanie kontaktami z kontrahentami (CRM)

Praca pośrednika to przede wszystkim obsługa kontrahenta – popytowego (poszukującego) i podażowego (oferującego nieruchomość). Kontakty telefoniczne, przesyłanie ofert pocztą elektroniczną, spotkania i prezentacje nieruchomości, raportowanie wykonanych działań związanych ze zgłoszoną do sprzedaży/wynajmu ofertą – wygodne zarządzanie tymi i wieloma innymi czynnościami ułatwia system Agencja3000. Wszystkie zdarzenia – przeszłe i zaplanowane – ewidencjonowane są w bazie – przy danych oferty (np., kiedy i komu została przedstawiona, w jaki sposób, z jakim skutkiem, etc.) oraz przy danych kontrahenta (co i kiedy zostało mu zaproponowane, w jaki sposób, jak przedstawia się historia kontaktów z nim, etc.).

Praca w sieci agencji – współpraca pomiędzy agencjami (Bank Ofert)

W oferowanych dotychczas programach wymiana ofert między oddziałami jednego biura czy między kilkoma współpracującymi ze sobą, niezależnymi biurami wiązała się ze skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami wysyłki i synchronizacji danych. Rozmaite problemy techniczne często niweczyły ambitne plany tworzenia sieci i współpracy międzyagencyjnej.

Dzięki przewidzianej już na etapie projektowania pełnej współpracy agentów problem wymiany danych został całkowicie rozwiązany. Informacje gromadzone są w jednym miejscu a dostęp do nich uzależniony jest tylko zakresu przyznanych uprawnień. Rozwiązanie proste i genialne zarazem.

Personalizacja ustawień programu

System Agencja3000 umożliwia dostosowanie ustawień do indywidualnych przyzwyczajeń i wymagań użytkownika. Każdy pośrednik może w dogodny dla siebie sposób ustawić wielkość i kolejność kolumn, dobrać odpowiedni układ okien, wygląd list, rodzaj drukowanych informacji itd.

Zarządzanie ofertami

Program Agencja3000 został zaprojektowany jako wygodne narzędzie wspomagające codzienne prace biurowe pośredników. Funkcje, w które jest wyposażony umożliwiają m.in. szybkie i wygodne wprowadzanie, przeglądanie, sortowanie i filtrowanie danych – ofert, poszukujących, kontrahentów, zdarzeń. Dzięki zastosowaniu szczegółowych podziałów na typy i zdefiniowaniu list słownikowych (typy ofert nieruchomości, typy transakcji, struktura i nazwy lokalizacji, etc.) baza jest usystematyzowana i ogranicza możliwość wprowadzenia błędnych ofert.

Rozbudowane wydruki

Program Agencja3000 umożliwia drukowanie ofert oraz ich zestawień (list) w kilku popularnych formatach - PDF, HTML. Każdy wydruk automatycznie opatrywany jest w logo biura, dane adresowe oraz kontakt do właściwego agenta. Wszystkie wydruki można łatwo wysłać pocztą elektroniczną do kontrahenta. Przesłane kontrahentom oferty są automatycznie rejestrowane w systemie.

Wszechstronny monitoring pracy

Program Agencja3000 ułatwia zarządzanie pracą pracowników i zapewnia pełny przegląd sytuacji w firmie. Administrator może nadawać każdemu z pracowników indywidualny zakres uprawnień do programu, rozszerzać je lub ograniczać. Może również monitorować pracę każdego pracownika oraz generować zestawienia wykonanych przez niego czynności.

Elementy kontrolne panelu administracyjnego

  • system konfiguracji uprawnień użytkowników
  • monitorowanie logów
  • automatyczne blokady/alarmy po przekroczeniu limitów określonych operacji
  • przydzielanie i zmiana ofert
  • podział uprawnień na związane z obiektami dodanymi przez danego agenta oraz przez pozostałych pracowników.

Praca w dwóch systemach

Program Agencja3000 może być instalowany na komputerach wyposażonych zarówno w system operacyjny Windows, jak również bezpłatny – Linux (nie wymaga licencji).

Przykładowe ekrany programu
Główne okno programu

Główne okno programu

Lista ofert

Lista ofert

Formularz dodawania ofert

Formularz dodawania ofert

Formularz wyszukiwania ofert

Formularz wyszukiwania ofert

Zdjęcia

Zdjęcia

Kalkulator opłat, przelicznik walut

Kalkulator opłat, przelicznik walut

Uprawnienia

Uprawnienia