Uruchomienie programu

Kreator uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu programu można otworzyć kreator konfiguracji, w którym należy wpisać parametry umożliwiające dostęp do bazy programu (rysunek 1).

Rysunek 1 - adres serwera
Rysunek 1 - adres serwera

W pole Adres serwera aplikacji należy wpisać adres, pod którym znajduje się serwer programu. Może to być nazwa domenowa lub adres IP głównego komputera. Jeżeli korzystają Państwo z serwera udostępnianego przez firmę Grupa Morizon Sp. z o.o., to zostanie on Państwu podany. Jeżeli jest to jeden z komputerów znajdujących się w biurze należy wpisać właśnie jego adres IP. Można go sprawdzić w następujący sposób:

Po wpisaniu adresu należy wcisnąć przycisk Zakończ.

Logowanie do programu

Rysunek 2 - logowanie do programu
Rysunek 2 - logowanie do programu

Po uruchomieniu programu ukazuje się okno logowania (rysunek 2), w pole Email należy wpisać adres email podany przez osobę administrującą programem. W pole Hasło należy wpisać indywidualne hasło do programu.
Opcja "pamiętaj hasło" umożliwia zapamiętanie adresu email i hasła osoby, która ostatnio logowała się do programu (nie zalecamy korzystania z tej opcji, jeśli na komputerze loguje się więcej niż jedna osoba).

Logowanie z jednoczesnym czyszczeniem cache'u (lokalnej pamięci podręcznej)

Wciścięnie i przytrzymanie Ctrl podczas logowania umożliwia wyczyszczenie lokalnego cache'u. Takie logowanie trwa dłużej, ale jest zalecane w razie problemów z programem.